...

Panel badawczy – o czym mowa w praktyce

Panel badawczy – o czym mowa w praktyce?

Rozwój technologiczny cały czas mknie do przodu i rewolucjonizuje kolejne obszary życia. Nie inaczej jest w przypadku badań opinii społecznej. Tradycyjne papierowe ankiety wypierane są przez badania internetowe, które mają możliwość dotarcia do dużej liczby osób w krótkim czasie. Na czym polegają badania internetowe? Czym jest badanie CAVI i jak wygląda? Odpowiadamy.

Czym jest panel badawczy?

Internetowy panel badawczy jest to platforma, której zadaniem jest zbierać opinie określonej grupy osób (np. obywateli danego kraju) na określony temat. Tego typu ankiety przeprowadza się zazwyczaj za pośrednictwem stron internetowych. Badania takie mogą być zlecone przez różne przedsiębiorstwa lub ośrodki zajmujące się naukami społecznymi.

Celem panelów badawczych jest poznanie opinii ściśle określonej grupy osób na różne tematy społeczne lub kwestie konsumenckie. Zebrane za pomocą internetowych ankiet dane poddawane są analizie statystycznej, a otrzymane wyniki oraz sformułowane wnioski przekazywane są bezpośrednio zleceniodawcy. Dają one rzetelne rozeznanie w temacie nastrojów społecznych.

Czym są badania CAWI?

Nazwa CAWI stanowi skrót od angielskiej nazwy Computer Assisted Web Interview. Innymi słowy, jest to określenie badań przeprowadzanych z wykorzystaniem ankiety internetowej. Spotkać je można również pod nazwą badań online czy internetowych badań opinii i rynku. Należy zaznaczyć, że tego typu badania są dobrowolne i nieodpłatne.

Badania CAWI z każdym rokiem coraz wyraźniej wypierają tradycyjne ankiety papierowe. Wynika to z powszechnego dostępu do Internetu, który posiada już ponad 90% Polaków. Ankieta internetowa to szybki sposób na zgromadzenie dużej ilości danych. Pozwala ona w krótkim czasie dotrzeć do dużej ilości osób w różnych grupach wiekowych.

Jak działają badania CAWI?

Badania CAWI opierają się na wypełnieniu ankiety online. Aby były one jak najbardziej rzetelne konieczne jest wykorzystanie skutecznego systemu ankietowego oraz dotarcie do ściśle określonej grupy badawczej. Jednym z najnowocześniejszych systemów ankietowych w Polsce może pochwalić się Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Żeby wziąć udział w badaniu, należy przejść proces weryfikacji tożsamości. Pozwala to na zapobiegnięcie oszustwom. Zabroniony jest udział botów, które są wyłapywane i usuwane. Uczestnicy mają jednak zapewnioną anonimowość. Zastosowane procedury bezpieczeństwa dają pewność, że badania przeprowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem i etyką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.