...

Dlaczego reklama na Facebooku nie została zatwierdzona?

Reklama na Facebooku jest bardzo skuteczną formą działań marketingowych, ale okazuje się, że nie zawsze można z niej skorzystać. Zdarza się, że najpopularniejszy na świecie portal społecznościowy nie wyświetli stworzonej przez nas reklamy. Dlaczego tak się dzieje?

Podczas prowadzenia kampanii marketingowej, każda z utworzonych reklam jest weryfikowana przez administratorów Facebooka. Jeżeli nasz materiał poprawnie przejdzie przez etap sprawdzania, w konsekwencji zostanie wyemitowany, zgodnie z naszymi pierwotnymi założeniami. Niestety, nie zawsze tak się dzieje i reklama może zostać odrzucona.

Na Facebooku, podobnie jak na każdym portalu internetowym, obowiązują pewne reguły. Ich niespełnienie może wiązać się z konsekwencjami. Tyczy się to również kampanii marketingowych. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że podczas organizowania konkursu na Facebooku należy przestrzegać pewnych reguł i tak samo jest w przypadku reklam. Kreacje niezgodne z wymogami Facebooka nie będą wyświetlane. Stosowną informację na ten temat uzyskamy o tym poprzez powiadomienia lub wiadomość mailową.

W trakcie sprawdzania reklamy pod uwagę brane są następujące kwestie: treści składające się na reklamę, zawartość strony docelowej, na którą kieruje nas przekaz reklamowy oraz sposób targetowania przekazu marketingowego.

Facebook wyróżnia dwie newralgiczne kategorie materiałów: zabronione oraz objęte ograniczeniami. Jeżeli nasz przekaz marketingowy nawiązuje do takich treści, należy liczyć się z tym, że reklama na Facebooku może zostać odrzucona.

Jak to wygląda w praktyce? Poniżej przeanalizujemy poszczególne kwestie, zarówno z listy materiałów zabronionych, jak i objętych ograniczeniami.

Materiały zabronione:

Standardy społeczności Facebooka

Jest to zbiór dokumentów, który reguluje normy zachowania. Określają one zachowania dozwolone i zabronione na Facebooku. Reklamy również nie mogą ich naruszać. Przykładem reklamy, naruszającej standardy Facebooka, byłoby na przykład promowanie działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

Nielegalne produkty lub usługi

Na Facebooku nie można promować wszelkiego rodzaju produktów albo usług, których wykorzystywanie jest sprzeczne z prawem.

Praktyki dotyczące dyskryminacji

Przekaz reklamowy nie może dyskryminować ani popierać lub zachęcać do dyskryminacji.

Produkty szkodliwe dla zdrowia

Na Facebooku nie można reklamować wszelkich produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. W związku z tym wykluczona jest promocja sprzedaży i użytkowania wyrobów tytoniowych, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. Zabronione jest także promowanie niebezpiecznych suplementów diety oraz środków farmakologicznych dostępnych na receptę.

Broń, amunicja, materiały wybuchowe

Zabronione jest promowanie broni, amunicji lub materiałów wybuchowych. Ograniczenie to obejmuje również środki pirotechniczne oraz akcesoria służące do konserwacji i modyfikacji broni.

Produkty, usługi oraz treści dla dorosłych

Reklamy na Facebooku nie mogą promować sprzedaży ani korzystania z produktów lub usług dla dorosłych. Jedynym wyjątkiem jest promowanie antykoncepcji, ale takie reklamy należy kierować do osób powyżej 18 roku życia. W reklamach nie mogą znajdować się treści przeznaczone dla osób dorosłych, przede wszystkim przedstawiające nagość oraz podteksty seksualne. Godne uwagi jest to, że naruszeniem zasad Facebooka może być nawet zdjęcie przedstawiające zbyt duży fragment odsłoniętej powierzchni ciała.

Naruszenie praw stron trzecich

Nie można korzystać z dorobku materialnego i intelektualnego osób trzecich podczas tworzenia reklam.

Treści sensacyjne

Reklamy z pewnością nie mogą szokować, eksponować scen przemocy ani poniżać innych osób.

Cechy osobowe

Reklamy nie mogą przypisywać odbiorcom cech osobowych, ponieważ mogłoby to niejako wskazywać odbiorców.

Fałszywe treści lub wprowadzające użytkowników w błąd

W przekazie reklamowym nie można posługiwać się fałszywymi hasłami, które mogą wprowadzać czytelnika w błąd. Chodzi oczywiście o zwodnicze oferty lub praktyki biznesowe.

Kontrowersje

Reklama na Facebooku nie może wywoływać kontrowersji na tle politycznym lub społecznym.

Wadliwa strona docelowa

Sprawdzeniu podlega nie tylko treść samej reklamy, ale także zawartość strony, na którą kieruje reklama. Reklama na Facebooku nie doczeka się akceptacji, jeżeli strona nie będzie działać.

Wyposażenie do monitoringu

Nie można reklamować aparatury służącej do monitoringu lub podsłuchu.

Wulgaryzmy i błędy gramatyczne

Warunkiem niezbędnym zatwierdzenia reklamy jest jej poprawność pod względem gramatycznym, interpunkcyjnym i stylistycznym mogą być zatwierdzone. Przekazy reklamowe nie mogą oczywiście zawierać wulgaryzmów.

Nieistniejące lub niedziałające funkcje

Każda reklama na Facebooku jest sprawdzana nie tylko pod względem merytorycznym, ale także funkcjonalnym. Nieistniejące lub niedziałające funkcje, o których wspomina reklama, z pewnością poskutkują jej odrzuceniem.

Zdrowie osobiste

W reklamach nie można wykorzystywać zdjęć opatrzonych opisem „przed zabiegiem” i „po zabiegu”, które mają sugerować wyniki zabiegów medycznych. Przekazy reklamowe bezsprzecznie nie mogą pogłębiać ani przyczyniać się do powstawania negatywnej samooceny. Może to być efektem promowania produktów związanych z kwestiami zdrowotnymi, takimi jak dieta lub odchudzanie.

Pożyczki krótkoterminowe, zaliczki na poczet wypłaty i poręczenia majątkowe

Wykluczone jest reklamowanie pożyczek krótkoterminowych, zaliczek na poczet wypłaty, poręczeń majątkowych ani też małych krótkoterminowych pożyczek, dzięki którym możliwe jest pokrycie wydatków do następnej wypłaty. O pożyczce krótkoterminowej mówimy wtedy, gdy termin spłaty nie jest dłuższy niż 90 dni.

Marketing wielopoziomowy

Przy promowaniu możliwości uzyskania dochodu należy zamieścić pełen opis modelu biznesowego albo powiązanych produktów. Przede wszystkim nie można reklamować marketingu wielopoziomowego ani firm oferujących duży zysk w krótkim czasie.

Aukcje groszowe

Nie wolno promować aukcji groszowych. Niezgodne ze standardami Facebooka są również reklamy aukcji z opłatą za ofertę.

Fałszywe dokumenty

Nie można reklamować fałszywych dokumentów, ani też wykorzystywać ich w reklamach.

Denerwujące lub złej jakości treści

Niestandardowy lub denerwujący dla odbiorców sposób działania strony docelowej skutkuje zablokowaniem reklamy. Podobnie do tego, nie należy promować w mylący sposób ani kierować na strony, które nie  z reklamą lub zawierają treść niskiej jakości.

Programy szpiegowskie albo złośliwe oprogramowanie

Zabronione jest reklamowanie złośliwego oprogramowania oraz wykorzystywanie go w reklamach. Nie można także za pośrednictwem reklamy kierować na witrynę zawierającą takie oprogramowanie.

Automatyczna animacja

Nie wolno stosować reklam w formie animacji, które po wyświetleniu zasłaniają cały obraz. W związku z tym nie można stosować animacji, które wyświetlają się niezależnie od woli użytkownika.

Nieautoryzowane urządzenia do audycji strumieniowej

Zabronione jest rozpowszechnianie nieautoryzowanego dostępu do mediów cyfrowych. Wobec tego nie można transmitować płatnych audycji za pośrednictwem Facebooka.

Obchodzenie systemów

W reklamach nie można wykorzystywać rozwiązań, których celem jest obejście systemów kontroli. Chodzi tutaj głównie o działania służące zatajeniu treści reklamy lub zawartości strony docelowej.

Sprzedaż części ciała

Reklama na Facebooku nie może promować sprzecznego z prawem handlu ludzkimi narządami.

Materiały objęte ograniczeniami:

Alkohol

Jeśli chcemy reklamować produkty alkoholowe, należy mieć na uwadze przepisy prawa danego kraju. W związku z tym trzeba pamiętać również o obowiązujących ograniczeniach wiekowych. W niektórych państwach promowanie alkoholu jest całkowicie sprzeczne z prawem.

Usługi matrymonialne/randkowe

Jeżeli chcemy promować usługi matrymonialne i randkowe, należy przejść proces aplikacyjny. Jego pierwszym etapem jest wypełnienie specjalnego formularza. Reasumując, takie usługi muszą spełniać konkretne wymogi, określone przez Facebooka.

Usługi hazardowe na pieniądze

W tym przypadku również należy uzyskać pisemną zgodę. Drugim ograniczeniem jest targetowanie odbiorców. Reklamy gier na pieniądze można kierować  jedynie do użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.

Loterie państwowe

Przy tego typu loterii trzeba pamiętać o tym, aby adresować reklamy do jurysdykcji, w której promowana loteria jest dostępna.

Apteki internetowe

Nie można promować lekarstw dostępnych na receptę. Reklamowanie aptek internetowych oraz tradycyjnych jest dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody.

Suplementy diety, produkty i plany odchudzające

Reklamy dotyczące suplementów diety należy kierować tylko do osób pełnoletnich.

Usługi wymagające subskrypcji

Reklamy usług, które wymagają subskrypcji lub usług związanych z naliczaniem płatności aż do rezygnacji, automatycznym odnowieniem, przekształceniem z usług bezpłatnych w płatne albo marketing mobilny, muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi usług wymagających subskrypcji.

Produkty i usługi ubezpieczeniowe oraz finansowe

W przypadku promowania takich produktów i usług trzeba zawrzeć dokładne informacje o obowiązujących opłatach, wraz z rzeczywistymi rocznymi stopami oprocentowania. Reklamy dotyczące produktów kredytowych lub ubezpieczeniowych można targetować wyłącznie do osób powyżej 18 roku życia. Nie można kierować do odbiorców reklam próśb o podanie danych wrażliwych.

Materiały powiązane z marką

Jeżeli reklamujemy materiały związane z marką, trzeba wykorzystać narzędzie do oznaczania takich produktów.

Reklamy związane z polityką lub zagadnieniami o znaczeniu krajowym

Reklamy dotyczące polityki oraz wyborów są dopuszczalne pod warunkiem, że dostosujemy się do obowiązujących przepisów. Drugim warunkiem jest przejście procedury autoryzacji. Należy jednak podkreślić, że w niektórych przypadkach Facebook może zastosować pewne ograniczenia dla zagadnień związanych z polityką.

Zastrzeżenia do reklam związanych z polityką lub zagadnieniami o znaczeniu krajowym

Jeżeli chcemy wyświetlać reklamy w kraju, w którym dostępny jest proces autoryzacji reklam, to zastrzeżenie dotyczące reklamy dotyczącej treści politycznych lub o znaczeniu ogólnokrajowym musi być zgodne ze standardami społeczności oraz z zasadami zamieszczania reklam.

Produkty i usługi związane z kryptowalutami

Na reklamę tego typu produktów i usług musisz posiadać specjalną zgodę Facebooka.

Leczenie uzależnienie od narkotyków i alkoholu

Jeżeli reklamy o takiej treści chcemy adresować do odbiorców w Stanach Zjednoczonych, koniecznym wymogiem jest certyfikat LegitScript oraz specjalna zgoda Facebooka.

Co zrobić z odrzuconą reklamą?

Konkludując, jeśli naruszymy którykolwiek z wyżej wymienionych punktów, reklama może nie doczekać się akceptacji. Nie jest to jednak tożsame z zatrzymaniem Twoich działań marketingowych. Mamy możliwość modyfikacji reklamy oraz przesłania jej do ponownego rozpatrzenia. Jeśli po aktualizacji reklama zachowa zgodność z wymogami, Facebook z pewnością ją wyświetli.

Trzeba pamiętać również o tym, że zawsze istniej możliwość odwołania się od decyzji odrzucającej reklamę. W związku z tym wystarczy wypełnić stosowny formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.